Par zīmēm

Grafiskās zīmes ir pati senākā un lakoniskākā informācijas un enerģijas izteiksmes forma.
Zīmju ietekmi pazinuši jau mūsu senči, kuri, dzīvojot harmonijā ar Dabu, apzināti pratuši tās izmantot. Par to liecina gan izrakstītie cimdi, kurus adīja ar attiecīgu ornamentu konkrētam gadījumam, gan rakstainās jostas, gan ornamentiem rotātie sadzīves priekšmeti, gan svētvietu iekārtojums, gan rituāli.
Zīmēm bija ne tikai maģiska aizsardzības funkcija, kas sakārtoja un harmonizēja apkārtējo vidi, bet tām arī piemīta aizsargājošas, dziedinošas, sāpes noņemošas vai veiksmi nesošas funkcijas. Katrai raksta zīmei bija sava nozīme.

Pētot seno tautas tērpu pērlītēm izšūtos vainagus un jostas, radās doma par rotām, kas būtu piemērotas mūsdienu modes un valkātāja prasībām.
Šāda veida rotas var nēsāt pie apģērba, piespraustu pie somas, bet var arī vienkārši uzglabāt savā tuvumā, savā mājā – kā simbolu, amuletu….
Rotas būs laba dāvana kāzās, kristībās, dzimšanas dienā, izlaidumā un citos nozīmīgos svētkos.SAULES ZĪMELatviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule. Saules zīme ir spēcīgs Saules gaismas simboliskais attēlojums. Tā tēlota nepārtrauktā kustībā kā dzīvības spēku kulminācijas un piepildījuma zīme, kā dzīvības un Visuma norišu harmonijas simbols.

Citu zīmju vidū Saules zīme ir uz augstākās pakāpes - tā ir visa redzētāja un zinātāja – augstāko ētisko vērtību simbols.

Saules zīme tiek lietota sieviešu rotās, it sevišķi meitu pūra mantās.
Saules zīme ir paši svarīgākie raksti goda tērpos, kāzās obligāti arī līgavainim. Saule ir visa sākums – siltums un gaisma.

THE SIGN OG THE SUN
Latvian folklore of a celestial body is the central sun. It is a powerful sunlight symbolic representation. It depicted a continuous motion as the culmination of the life force and filling a sign of life and the universe developments harmony symbol. Other signs in the middle of the Sun appear on the highest level - it is all the seer and knower - the highest of ethical values symbol. KRUSTU KRUSTS JEB MĀRAS KRUSTSKrustu krusts ir dzīvās matērijas zīme, kas cieši saistīta ar auglību, uguni un  māju (dieva materiālā izpausme). To mēdz uzskatīt par mitoloģiskās dievības Māras – visas materiālās pasaules pārvaldnieces un patroneses - vienu no simboliem. Ar Māras krustu tika sargāta materiālā labklājība - mājas, maize, uguns (krusta krustu, saimniece uzvilka uz maizes klaipiņa pirms to laida krāsnī un vakarā to ievilka pavarda pelnos, lai uguns ar Māras svētību neizdzistu līdz rītam). Katra lieta, kam simboliski tika uzvilkts krustu krusts, tieka ziedota Mārai, saņemot pretī svētību un uzraudzību.
Šī zīme piešķir pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem. Palīdz kristībās, kāzās, ir auglības devēja un veselības sargātāja.

THE CROSS OF MARA 
Ancient Latvians come to believe that Mara rules material world, including bread, fire and its process of keeping. Sign is close related to fire, house and productivity (fertility). That thing, which is over crossed with this sign, symbolically is sacrificed to Mara, in exchange of getting her blessings and supervision over person’s life.
 

UGUNSKRUSTS
arī PĒRKONA UN LAIMES KRUSTSSaukta arī par svastiku (svasti sanskritā nozīmē laime). Svastika ir laimes, Saules enerģijas un uguns zīme.
Viens no vecākajiem rakstiem, kas sastopams daudzu tautu un it īpaši baltu ornamentikā.
Latviešu folklorā pērkona zīme simbolizē gaismu, uguni un dzīvību. Senās baltu ciltis to uzskatījuši arī par saules zīmi, kas attēlo Saules kustību, enerģiju, tās vīrišķo spēku.
Pasales kultūrā zīme tiek saistīta ar četriem pamatspēkiem, debess pusēm, kustību, enerģiju, veiksmi, spēku un laimi.
Ugunskrusts veidojies no diviem krustotiem zibeņiem. Lietots kā ļaunuma atbaidītājs un pasargātājs no nevēlamām dabas parādībām.
Šis ir arī Laimas krusts - piesaista laimi un atvaira nelabos spēkus.

THE THUNDER / LUCK CROSS
Thunder is one of the oldest ancient gods and is also called as the Old Father. This symbol means: happiness, energy, fire, thunder and wind. This sign has huge display variants. In Latvia up to this day it is used for shirts, gloves, socks for protection against evil eyes.
 

AUSTRAS KOKS


Šajā simbolā izteikts cilvēka priekšstats par pasauli: koka saknes simbolizē pazemes pasauli, stumbrs – vidus pasauli – vietu, kurā mēs uzturamies kopā ar dzīvniekiem un augiem, bet lapotne simbolizē augšējo, debesu pasauli, uz kuru visi tiecas. Šajā kokā apvienota izpratne par mūsu pagātni, tagadni, nākotni, par mūsu senčiem, mums pašiem, mūsu bērniem. Pasaules koka tēls sastīts ar saules ceļu, tas ir lēkta un rieta personificējums, saukts arī par rīta blāzmas Austras koku. Tā zaros novietojas debesu spīdekļi – saule, mēness, zvaigznes, putni.

AUSTRAS TREE
The tree of Austra symbolises the passage of the day, depicting the rule of the Sun and the world order, bringing the user together with God and offering strength and advice.
The tree of Austra protects families and their homes.


AKAS ZĪME, OZOLIŅŠ
DUBULTKRUSTS


 

Akas simbols raksturo pasaules pamatu; tajā, caur simboliskiem akas grodiem, kurus rada četri slīpie krusti, veidojas tukšuma telpa jeb Sākotne. Šajā zīmē savienojas augša ar leju un debesis ar pazemes ūdeni. Šī zīme ievada jaunu Saules gadu, tāpēc tā ir arī Saules un pasaules zīme.
Šī zīme sargā ģimeni.

AKAS MARK
Wells symbol characterizes global basis; the one at the emblematic well-curbs caused by four slanting crosses, formed void space or inception. This mark combines top down and the sky with underground water. This sign heralds a new solar year, so it is also a sign of the sun and the world.

This label protects the family.
    

AUSEKLIS
ZVAIGZNE   Trešā svarīgākā debess spīdekļu zīme ir zvaigzne. 
Zvaigznes visvienkāršākā forma ir krusts. Krusta zīme daudzām tautām ir gaismas un arī uguns simbols. Zvaigžņotam rakstam latviešu ticējumos ir maģiska nozīme – tas pasargāja no ļauna.
Sevišķi grezns zvaigznes variants ir rīta zvaigznes simbols – auseklītis. Tā ir zvaigzne ar astoņiem stariem un simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu. Zīme sargā un nelaiž klāt tumsas spēkus, burvjus un ļaunus cilvēkus.
Auseklīti uzskata arī par spēcīgāko lietuvēna krusta variantu, jo tas jāuzvelk ar vienu līniju. Folklorā Auseklis minēts gan kā Dieva dēls, gan kā zvaigžņu skaitītājs, arī Saules meitas līgavainis. 

THE STAR - AUSEKLIS 
This is third important sign if lining Sky symbols. It has huge dark and underground evil protective meaning.

Simplest form of star is simple cross. Cross symbol for several nations symbolizes fire and light. In pagan believes and magical rituals this symbol often has a great meaning.
 

ŪSIŅA ZĪMEDzīvības, gaismas zīme, kas atveido Saules zirgus, kuri velk Sauli debesu kalnā. To sauc arī par Atslēgas zīmi, jo ūsiņš atslēdz durvis vasarai – atnes kokiem lapas, zemei zāli.
Ūsiņa zīme visbiežāk ir sastopama cimdos. Šādus cimdus sauc par atslēgaiņiem, un tie valkātājam dod īpašu veiksmi ceļā.
Pazīstama arī kā Dzīvības zīme. Tika vilkta gan šūpuļos, gan uz sliekšņiem, gan citur, kā ļoti spēcīga aizsardzības zīme. Šī zīme dod arī spēku vārgajiem, dziedē slimības un stiprina savienības.

ŪSIŅŠ MARK

From folklore, Ūsiņš is responsible for horses and light and is their God. Sometimes he is like father, also there are mentioned his sons and horses. Mostly Ūsiņš is related to spring, the new working year start for peasants and their care about horses.
This sign is usually in glove’s ornaments and they preserve the glove wearer special luck for trips.
 

MĀRTIŅA ZĪME


Mārtiņa zīme ir gaismas un uguns simbols. Tā ir rudens ražas un auglības pārticības zīme.
Kad rudenī raža novākta, mēs svinam Mārtiņdienu. Tad zemnieka ražas glabātuves ir vispilnākās, un pateicībā par to senlaikos kāva gaili un ziedoja dievībai Mārtiņam, tā cerēdami uz labu ražu arī citugad. Šī zīme, stilizēti, attēlo divus gaiļus – gaismas vēstnešus, un ir atvasinājums no tālāk pārveidotas Jumja zīmes; saritinot Jumja zīmes galus, iegūstam Mārtiņa zīmi. 
Ziemā, dzīvības spēks glabājas saknēs, šī zīme stāsta par Viņsaules stiprumu un pazemes spēku, tie ir vārti, caur kuriem jāiziet, lai sāktos kas jauns.

MARTINS MARK

Martin's sign is a symbol of light and fire. On dark winter days, the people are in great need of light and warmth. The sign of Martin reminds them of sparkling fire. This sign tells the story of the land’s forces in the spring that will be awakened together and will give prosperity to people.
 

MĒNESS ZĪME
MĒNESS KRUSTS

Mēness ir viens no solārās simbolikas centrālajiem elementiem gandrīz visās senajās civilizācijās. Mēness zīme visbiežāk lietota kopā ar Saules un zvaigznes zīmēm. Mēness darbs ir rūpēties par zvaigznēm kā tēvam par bērniem. Tik mīļš kā Saulīte, māmiņa Mēness nav, taču tāpat turēts lielā cieņā.
Mūsu senči izmantojuši Mēness kalendāru savu ikdienas darbu plānošanā. Mēness simbolam ir visciešākā saite ar zemkopības kultu. Zemnieks zināja, ka Mēness ietekmē un veicina augšanu, tāpēc pielūdza Mēnesi. Augošs un dilstošs Mēness ir dzīvības un iznīcības zīmes. Mēness ir arī uzskatīts par karavīru sargātāju un ar Mēness zīmēm vairāk ir rotāti vīriešu, it īpaši karavīru apģērbi un rotaslietas.
Visvienkāršākā Mēness zīme ir pusloks. Senās rakstu veidošanas tradīcijas liecina, ka simboli, kas saistīti ar debesu sfēru, bijuši goda tērpu rotājumi un rakstu hierarhijā ir ieņēmuši augstāku pakāpi. Par vienu no Mēness zīmes sarežģītākajiem atvasinājumiem uzskata arī Ūsiņa – pavasara auglības dieva simbolu.
Latviešu ornamentu vidū sastopams arī t.s. Mēness krusts – ap apli vai četrstūri simetriski izvietotas četras Mēness zīmes. Šai zīmē varētu būt attēlotas četras Mēness fāzes. Mēness krustam piemīt sargātāja spēks. 

MOON CROSS

Moon sign is used with Sun or other star symbols. The background story of Moon is to take care of other stars kind of taking the role of father. Growing or decrescent Moon is also sign of growth and disasters. Moon is also supposed to be protector of soldiers and with this symbol was present in the clothes of men who had to fight in battle.
 

MĒNESS un SAULES KRUSTSMēness un Saules simboli rakstā ir savstarpēji saistītu zīmju pāris, kas simbolizē gaismas un auglības ciklu, jo pavada viens otru.
MOON AND SUN CROSS
We see Sky in two ways – sky in day and sky in night. Latvian folklore specially points that central star of the space is Saule (Sun). Sun is symbol of eternal movement and life.
Moon and sun symbols article interrelated signs of couple symbolizing light and fertility cycle, they accompany each other.
 

JUMIS


Zemes un tās auglības simbols, dzīvības sākums. Jumis – sena druvu auglības dievība latviešu mitoloģijā. Vārda “Jumis” izcelsme rodama senajā sanskrita valodā - tā nozīme ir dvīnis (piem. divas kopā saaugušas labības vārpas).
Seno zemnieku klētis, rijas un mājas rotāja un aizsargāja jumja zirdziņi, arī pāris. Tos novietoja spāru galos, tādējādi nodrošinot auglību, pārticību un saticību mājās.
Jumis - auglības, pārpilnības, laimes un veiksmes simbols, dod svētību un enerģiju.

JUMIS

This sign popularizes growth, and is used for rituals to produce growth of plants etc. Jumis is a mythical being that is supposed to live in two together grown flowers or nuts, traditionally also two ears. Jumis do all in double. Jumis if found was held in the most valuable place at room. Sometimes Jumis symbol is placed on the rooftop of house, presenting the healthy living under the roof.
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru