Rotu galerija/Gallery

MĒNESS un SAULES KRUSTS  SIGN OF THE MOON and SUN
 

Kods - MSL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Auskari jāpasūta atsevišķi
              Kods - MSL2
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Auskari jāpasūta atsevišķi
 


Kods - MSL3                          
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Auskari jāpasūta atsevišķi
 
Kods - MSV2                        
Izmērs: 6 cm diametrā  Kods - MSV3                         
Izmērs: 6 cm diametrā Kods - MSM3                          
Izmērs: 5 cm diametrā
Kods - MSV4
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - MSV5
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - MSV6
Izmērs: 6 cm diametrā

Kods - MSL4                          
Izmērs: 7,5 cm diametrā

Kods - MSV7
Izmērs: 6 cm diametrāKods - MSM1
Izmērs: 5 cm diametrā                  

Kods - MSV8                          
Izmērs: 6 cm diametrāKods - MSV9                          
Izmērs: 6 cm diametrā
 
Kods - MSL5                          
Izmērs: 7,5 cm diametrā  
Kods - MSV10                          
Izmērs: 6 cm diametrā  
Kods - MSV11                          
Izmērs: 6 cm diametrā  Kods - MSM2                          
Izmērs: 5 cm diametrā
 
Kods - MSV12                          
Izmērs: 6 cm diametrā  

Kods - MSV13                          
Izmērs: 6 cm diametrā 

                                                
Kods - MSV14                                                    Kods - MSV15                       
Izmērs: 6 cm diametrā                                                              Izmērs: 6 cm diametrā

                        
Kods - MSL6   
Izmērs: 7,5 cm diametrā  
 
SAULE  SIGN OF THE SUN
Kods - SV1
Izmērs: 6 cm diametrāKods - SV2
Izmērs: 6 cm diametrāKods - SV3
Izmērs: 6 cm diametrāKods - SV4
Izmērs: 6 cm diametrāKods - SV5
Izmērs: 6 cm diametrāKods - SV6
Izmērs: 6 cm diametrā
 
 


Kods - SV7
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - SM1
Izmērs: 5 cm diametrā


Kods - SL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā


Kods - SV8                                Kods - SV9
Izmērs: 6 cm diametrā                             Izmērs: 6 cm diametrā
 

KRUSTU KRUSTS JEB MĀRAS KRUSTS
THE CROSS OF MARA, CROSS OF THECROSSES

Kods - MKV1                                Kods MKV2
Izmērs: 6 cm diametrā                         Izmērs: 6 cm diametrā
 Kods - MKV3
Izmērs: 6 cm diametrā
 
Kods - MKV4
Izmērs: 6 cm diametrāKods - MKM9 
Izmērs: 5 cm diametrā
 
Kods - MKM1                               Kods - MKM2
Izmērs: 5 cm diametrā                               Izmērs: 5 cm diametrā


Kods - MKM3                                 Kods - MKM4
Izmērs: 5 cm diametrā                                 Izmērs: 5 cm diametrā                                


Kods - MKM5                                Kods - MKM6 
Izmērs: 5 cm diametrā                                 Izmērs: 5 cm diametrā
    

Kods - MKM9                              Kods - MKM10
Izmērs: 5 cm diametrā                               Izmērs: 5 cm diametrā

Kods - MKM9                            
Izmērs: 5 cm diametrā

Kods - MKV5                            
Izmērs: 6 cm diametrā
 

Kods - MKL2 norādot A,B vai C variantu                            
Izmērs: 7,5 cm diametrā
 
Kods - MSV5                            
Izmērs: 6 cm diametrāAUSTRAS KOKS  TREE OF AUSTRA

Kods - AKV1                                                    Kods - AKV2
Izmērs: 6 cm diametrā                                                          Izmērs: 6 cm diametrā           
Kods - AKL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - AKL2
Izmērs: 7,5 cm diametrā

Kods - AKV3
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - AKL3
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - AKL4
Izmērs: 7,5 cm diametrā
UGUNSKRUSTS arī PĒRKONA un LAIMES KRUSTS
CROSS OF THE FIRE, CROSS OF THE THUNDER

Kods - UKV6

Izmērs: 6 cm diametrā

Kods - UKV1
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - UKV1
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - UKM3                        
Izmērs: 5 cm diametrā Kods - UKV2
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - UKL1
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - UKV5
Izmērs: 6 cm diametrāKods - UKL2
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - UKL3
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - UKL4
Izmērs: 7,5 cm diametrā

Kods - UKL5
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - UKL6
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - UKM1                          Kods - UKM2
Izmērs: 5 cm diametrā                        Izmērs: 5 cm diametrā

Kods - UKV3
Izmērs: 6 cm diametrāKods - UKL7
Izmērs: 7,5 cm diametrā


Kods - UKL8
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - UKL9
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - UKV4
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - UKL10                                                    Kods - UKL11
Izmērs: 7,5 cm diametrā
                                                        Izmērs: 7,5 cm diametrā

ŪSIŅA ZĪME  THE USINS SIGN

Kods - UZV2
Izmērs: 6 cm diametrā


                                 
Kods - UZV3                                  Kods - UZV4 
Izmērs: 6 cm diametrā                                Izmērs: 6 cm diametrā                                           Kods - UZL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - UZL2
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - UZV5
Izmērs: 6 cm diametrāKods - UZL4
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - UZV6
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - UZV7
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - UZL3
Izmērs: 7,5 cm diametrā

 

Kods - UZV1
Izmērs: 6 cm diametrāKods - UZV8
Izmērs: 6 cm diametrāKods - UZV9
Izmērs: 6 cm diametrāAUSEKLIS  SIGN OF THE STAR

Kods - AL1
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - AM1                                   Kods - AM2
Izmērs: 5 cm diametrā                                 Izmērs: 5 cm diametrā


Kods - AL2
Izmērs: 7,5 cm diametrā

Kods - AL3
Izmērs: 7,5 cm diametrā


Kods - AL4
Izmērs: 7,5 cm diametrā

Kods - AL5
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - AV1
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - AL6
Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - AV2
Izmērs: 6 cm diametrāKods - AV2
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - AV3
Izmērs: 6 cm diametrāKods - AV4
Izmērs: 6 cm diametrāKods - AV5
Izmērs: 6 cm diametrāKods - AM1                                 
Izmērs: 5 cm diametrā

 
Kods - AL7
Izmērs: 7,5 cm diametrā

 


Kods - AV6
Izmērs: 6 cm diametrā


MĒNESS ZĪME  SIGN OF THE MOON

Kods -MZV1
Izmērs: 6 cm diametrā

 

Kods -MZV2
Izmērs: 6 cm diametrāKods -MZV3
Izmērs: 6 cm diametrāDUBULTKRUSTS, AKAS ZĪME, OZOLIŅŠ
SIGN OF WELL
 

Kods - DAOM1                               Kods - DAOM2
Izmērs: 5 cm diametrā                                  Izmērs: 5 cm izmērāKods - DAOL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - DAOM1                            
Izmērs: 5 cm diametrā 


Kods - DAOV1
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods - DAOL2                                               
Izmērs: 7,5 cm diametrā Kods - DAOL3
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - DAOV2                        Kods - DAOV3
Izmērs: 6 cm diametrā                        Izmērs: 6 cm diametrā

Kods - DAOL4                                                   Kods - DAOL5
Izmērs: 7,5 cm diametrā                                                        Izmērs: 7,5 cm diametrā
MĀRTIŅA ZĪME  SIGN OF MARTINS

Kods - MZV1
Izmērs: 6 cm diametrāKods - MZV2
Izmērs: 6 cm diametrāKods - MZL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods - MZM1
Izmērs: 5 cm diametrāJUMIS  FERTILITY

Kods- JV1
Izmērs: 6 cm diametrā
Kods- JV2
Izmērs: 6 cm diametrā

Kods- JL1
Izmērs: 7,5 cm diametrā
Kods- JV3
Izmērs: 6 cm diametrāKods- JV4
Izmērs: 6 cm diametrāKods- JV5
Izmērs: 6 cm diametrā


Kods - JV6
Izmērs: 6 cm diametrā

Kods- JM1
Izmērs: 5 cm diametrā

DUBULTKRUSTS, AKAS ZĪME, OZOLIŅŠ un MĀRAS KRUSTS
THE CROSS OF MARA, CROSS OF THE CROSSES

Kods - DMKL1                                                  Kods - DMKL3
Izmērs: 7,5 cm diametrā                                                      Izmērs: 7,5 cm diametrāKods - DMKL2
Izmērs: 7,5 cm diametrā
  APROCES  BRACELET

DUBULTKRUSTS, AKAS ZĪME, OZOLIŅŠ   SIGN OF WELL

Kods- ADA1
AUSEKLIS  SIGN OF THE STAR
Kods - AA1

Kods - AA2
UGUNSKRUSTS/CROSS OF THE FIRE, CROSS OF THE THUNDER

AKAS ZĪME / SIGN OF WELL

Kods - UKA1
UGUNSKRUSTS/CROSS OF THE FIRE, CROSS OF THE THUNDER

AKAS ZĪME / SIGN OF WELL

Kods - UKA2

UGUNSKRUSTS/CROSS OF THE FIRE, CROSS OF THE THUNDER

AKAS ZĪME / SIGN OF WELL
Kods - UKA3
UGUNSKRUSTS/CROSS OF THE FIRE, CROSS OF THE THUNDER

AKAS ZĪME / SIGN OF WELL
Kods - UKA4


AUSEKLIS / SIGN OF THE STAR
MĀRAS ZĪME / THE CROSS OF MARA 

Kods - AMA1
AUSEKLIS / SIGN OF THE STAR
SAULE / SIGN OF THE SUN 

Kods - ASA1
AUSEKLIS / SIGN OF THE STAR
SAULE / SIGN OF THE SUN 

Kods - ASA2


AUSKARI / EARRINGS

Kods - AU1
Kods - AU2
 Kods - AU3
Kods - AU4


Kods - AU5
 Kods - AU6


1 komentārs: